Náš rychle biologicky odbouratelný vysoce výkonný hydraulický olej na bázi nasycených syntetic-kých esterů z obnovitelných zdrojů nahrazuje běžné hydraulické oleje na bázi minerálních olejů. Použití hydraulických bio olejů je vhodné zejména v prostředí s nebezpečím znečištěním vody, jako například v zemědělství a lesnictví, hlubinných a povrchových dolech, při pracích poblíž po-břeží, řek, při zimních sportech atd.

Vynikající viskozitní vlastnosti (poměr viskozita-teplota) a dobré vlastnosti při velmi nízkých teplo-tách umožňují použití oleje TIGROL Bio Hydraulikoel HEES 46 ve velkém teplotním rozpětí. Tento vícerozsahový olej nabízí excelentní ochranu před korozí a opotřebením kluzných ploch. Tepelná stabilita a odolnost proti stárnutí zajišťují dlouhou životnost.

TIGROL Bio Hydraulikoel HEES 46 lze míchat s většinou minerálních olejů i bio olejů. Po vyčištění hydraulického systému a výměně filtru jím můžete minerální olej nahradit úplně. Přesto byste měli vhodnost použití biologicky rychle odbouratelných maziv nejprve prověřit v údajích výrobce vozu či stroje. Těsnění z materiálu NBR není kompatibilní se syntetickými estery. Pro přechod z maziv založených na minerálních olejích na biologicky rychle odbouratelná maziva doporučujeme řídit se směrnicí VDMA 24589.